Who can apply for a loan better payday loan How do I apply
Tiếng Việt
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!           CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9 LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG!
Trang chủ Giới Thiệu Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG- CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 9

Tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đội ngũ – không ngừng Nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm để đảm bảo:

 • Thi công công trình đúng tiến độ với chất lượng cao nhất

 • Nâng cao đời sống người lao động, thực hiện tốt hơn trách nhiệm đối với xã hội.

10 BIỆN PHÁP CHỦ YẾU

Để thực hiện nhiệm vụ SXKD giai đoạn 2006- 2010

 1. Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, điều chỉnh cơ cấu sản xuất, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định để nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành SXKD của công ty, phân cấp triệt để đảm bảo cho các đơn vị có tính độc lập cao nhất trong điều hành, quản lý SXKD, chấn chỉnh hệ thống thông tin báo cáo đảm bảo kịp thời, chính xác. Phát triển các đơn vị trực thuộc thành các đơn vị mạnh, trong đó có các đơn vị đa ngành nghề hoàn chỉnh.

 2. Tiếp tục đầu tư mở rộng SXKD, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện vừa và nhỏ, đầu tư xây dựng khu đô thị, cơ sở hạ tầng, văn phòng cho thuê, đầu tư xây dựng các dự án khai khoáng, các dự án cơ khí, các dự án nâng cao năng lực thiết bị và đầu tư tài chính. Kiên quyết thực hiện chiến lược mở rộng quan hệ hợp tác với tất cả các đối tác, trong và ngoài nước, trên tinh thần cùng hợp tác, cùng hưởng lợi và cùng phát triển.

 3. Tập trung xây dựng và phát triển nguồn lực con người, thực hiện tốt công tác tuyển chọn cán bộ có trình độ cao và công nhân giỏi đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân có trình độ chuyên môn cao. Đồng thời xây dựng chế độ, chính sách để thu hút và giữ đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề, đặc biệt là chế độ đối với người lao động ở các công trình vùng sâu, vùng xa.

 4. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào tất cả các khâu của toàn bộ quá trình quản lý, đặc biệt, chú trọng vào việc thiết kế biện pháp tổ chức thi công và công tác quản lý kỹ thuật – chất lượng và tiến độ công trình. Tiếp tục duy trì, phát triển. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 – 2000 cho các sản phẩm công nghiệp như: sản xuất điện, gia công cơ khí...phát huy sáng kiến cải tạo kỹ thuật, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

 5. Nâng cao chất lượng công tác kinh tế kế hoạch. Xây dựng cụ thể cho công tác thu hồi vốn, công nợ. Giảm tối đa giá trị dở dang hàng năm < 100 tỷ. Ký hợp đồng giao khoán cho các đơn vị trực thuộc trên cơ sở giao tài sản cố định, nhân lực, kế hoạch SXKD...ngay từ đầu năm để đơn vị chủ động thực hiện và thanh quyết toán hợp động từng quý, khi kết thúc năm.

 6. Xây dựng, hoàn chỉnh điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản lý tài chính của công ty trên cơ sở điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định nhà nước hiện hành phù hợp với tình hình thực tiễn của công ty. Xây dựng chiến lược huy động vốn để đảm bảo vốn cho các dự án Công ty làm chủ đầu tư và phục vụ SXKD. Tăng cường công tác hạch toán kế toán của công ty, đảm bảo SXKD có hiệu quả, lành mạnh tài chính của đơn vị.

 7. Tiếp tục phát huy ngành nghề truyền thống của công ty là thi công xây lắp các công trình thủy điện, thủy lợi, đồng thời chuyển dịch nhanh cơ cấu SXKD từ xây lắp sang sản xuất công nghiệp và dịch vụ khác đó là sản xuất điện, khai thác khoáng sản, kinh doanh cơ sở hạ tầng, đô thị, trụ sở cho thuê và đầu tư vào thị trường tài chính, chứng khoán, các quỹ đầu tư.

 8. Cân đối xe máy và điều động xe máy giữa các công trường đảm bảo hợp lý theo dây chuyền sản xuất. Tổ chức khai thác, cung ứng vật tư phụ tùng và thực hiện sửa chữa kịp thời, giảm tối đa thời gian xe máy phải nằm chờ trong xưởng. Tăng cường kiểm tra kỷ luật hiện trường, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm làm hư hỏng máy móc thiết thị, ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của đơn vị.

 9. Tập trung kiện toàn tổ chức Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong toàn công ty. Đặc biệt là lãnh đạo công tác sản xuất kinh doanh bằng việc đề ra kế hoạch, định hướng, thiết lập các cơ chế rõ ràng. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu, tiến độ trên các công trình, đảm bảo mang lại hiệu quả SXKD cao.

 10. Tích cực tiếp thị, tìm kiếm công việc để đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV, nâng cao thu nhập cho người lao động, phấn đấu đến năm 2010 đạt mức thu nhập bình quân trên 3 triệu đồng/ người/ tháng. Quan tâm tổ chức tốt các điều kiện làm việc, thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn lao động, giảm tối đa tai nạn lao động. Duy trì tổ chức tốt chỗ ăn ở, đi lại, các chế độ khác cho người lao động, đặc biệt là việc trả lương cho CBNV theo đúng thỏa ước lao động tập thể.

 

Sông Đà 9 thời đổi mới

Công trình trọng điểm

 

Thủy điện Thác Bà

Nhà máy thuỷ điện Thác Bà là đứa con đầu lòng của ngành thuỷ điện Việt Nam, là nhà máy thuỷ điện được xây dựng đầu tiên ở miền Bắc nước ta trong ...

 

Nhà máy thủy điện YALY

Công trình thuỷ điện Yaly thuộc hệ thống bậc thang thủy điện trên sông Sêsan.Với diện tích trên 20km2, công trình Nhà máy thủy điện Yaly nằm giáp ranh giữa...

 

Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Nhà máy thủy điện Hoà Bình công suất lớn nhất Đông Nam Á. Công trình thủy điện Hòa Bình có bốn nhiệm vụ chủ yếu: Cắt lũ, phát điện, cấp nước tưới ...

 

Nhà máy thủy điện Sesan 3A

Nhà máy thủy điện Sê San 3A xây dựng thuộc địa phận huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Nhà máy được khởi công vào tháng 4/2003 với tổng vốn đầu tư 1.864 tỷ đồ...

CHUYÊN TIN

ht_daoduchcm

chuyentrangSonLa