CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

SD9 - Thông báo mời họp và tài liệu dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024

SD9 - Thông báo mời họp và tài liệu dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Công ty cổ phần Sông Đà 9 trân trọng kính mời Quý cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vào thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: 8h00 ngày 26/4/2024.
  • Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 9, Hội trường tầng 9, Tòa nhà Sông Đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Chi tiết tại file đính kèm:

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh