CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Công ty
KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7-5-1954/7-5-2024) - Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử
KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7-5-1954/7-5-2024) - Chiến thắng Điện Biên Phủ - Mốc son lịch sử

(qdnd.vn) LTS: Cách đây 70 năm, từ ngày 13-3 đến 7-5-1954, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng “chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. 

Sông Đà 9 (SD9) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Sông Đà 9 (SD9) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Sáng ngày 26/4, tại trụ sở Công ty, SD9 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông là các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân đại diện cho 23.677.695 cổ phần, chiếm 69,16% vốn điều lệ của Công ty. Đại diện Tổng Công ty Sông Đà – CTCP (cổ đông chi phối) có ông Phạm Đức Thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty tham dự.

SD9 - Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024
SD9 - Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Công ty cổ phần Sông Đà 9 trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Chi tiết Quý cổ đông xem tại đây.

SD9 - Thông báo chuyển thời gian trả cổ tức năm 2017 từ ngày 28/6/2024 sang ngày 26/4/2024
SD9 - Thông báo chuyển thời gian trả cổ tức năm 2017 từ ngày 28/6/2024 sang ngày 26/4/2024

Công ty cổ phần Sông Đà 9 (SD9) trân trọng thông báo thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2017 như sau:

  • Thời gian trả cổ tức tại văn bản 480 CT/TCKT ngày 21/12/2023: ngày 28/6/2024.
  • Thời gian thay đổi trả cổ tức năm 2017: 26/4/2024. Lý do: Công ty đã thu xếp được nguồn tài chính để thanh toán cổ tức năm 2017 cho các Cổ đông.
SD9 - Thông báo mời họp và tài liệu dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024
SD9 - Thông báo mời họp và tài liệu dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Công ty cổ phần Sông Đà 9 trân trọng kính mời Quý cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vào thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: 8h00 ngày 26/4/2024.
  • Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 9, Hội trường tầng 9, Tòa nhà Sông Đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh