CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

TIN TỨC SỰ KIỆN

SD9 - Thông báo mời họp và tài liệu dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024
04/04/2024

Công ty cổ phần Sông Đà 9 trân trọng kính mời Quý cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vào thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: 8h00 ngày 26/4/2024.
  • Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 9, Hội trường tầng 9, Tòa nhà Sông Đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng"

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Đây là bài viết rất quan trọng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ban biên tập website Sông Đà 9 xin trân trọng giới thiệu nội dung bài viết.

Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 9 hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2024

Nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản Văn hóa Việt Nam, đặc biệt hướng đến kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024), được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty, Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã phát động, khuyến khích nữ cán bộ, công nhân viên mặc Áo dài trong các ngày làm việc (từ ngày 01/3 đến ngày 08/3/2024) và tổ chức chương trình Catwalk tôn vinh nữ CBCNV trong tà áo dài Việt vào ngày 08/3/2024 để lan tỏa vẻ đẹp Áo dài tại nơi làm việc và nơi sinh sống.

SD9 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

Công ty cổ phần Sông Đà 9 trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024: ngày 29/03/2024. Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024: 8h00 ngày 26/04/2024.

04/04/2024

Công ty cổ phần Sông Đà 9 trân trọng kính mời Quý cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vào thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: 8h00 ngày 26/4/2024.
  • Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 9, Hội trường tầng 9, Tòa nhà Sông Đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
10/03/2024

Nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản Văn hóa Việt Nam, đặc biệt hướng đến kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024), được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty, Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã phát động, khuyến khích nữ cán bộ, công nhân viên mặc Áo dài trong các ngày làm việc (từ ngày 01/3 đến ngày 08/3/2024) và tổ chức chương trình Catwalk tôn vinh nữ CBCNV trong tà áo dài Việt vào ngày 08/3/2024 để lan tỏa vẻ đẹp Áo dài tại nơi làm việc và nơi sinh sống.