CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

THỦY ĐIỆN NẬM NGIỆP 1

THỦY ĐIỆN NẬM NGIỆP 1

Thông tin chung của dự án

Dự án thủy điện Nậm Ngiệp 1 được quy hoạch trên sông Nam Ngiep chảy từ Bắc vào Nam và đổ vào sông Mê Kông gần Pakxan, tỉnh Bolikhamxay. Đập chính của dự án nằm 55km về phía bắc của hợp lưu sông Mê Kông. Lưu vực ở đập chính vào khoảng 3.700 km2. Dự án được quy hoạch để xuất khẩu điện sang Thái Lan thông qua Trạm biến áp Ban Nabong và cung cấp điện cho Lào thông qua trạm biến áp Pakxan.

  • Chủ đầu tư: Nam Ngiep Power Company
  • Nhà thầu chính: Obayashi Corporation
  • Địa điểm xây dựng: CHDCND Lào
  • Công suất: 290  MW
  • Thời gian thi công: 2014 – 2018

Phạm vi công việc do Sông Đà 9 thực hiện

Thi công đập bê tông đầm lăn (RCC), khối lượng thực hiện: 2.042.000 m3

Dự án khác

THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

THỦY ĐIỆN SƠN LA

Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

THỦY ĐIỆN XEKAMAN 3

H. Sekong, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN XEKAMAN 1

Tỉnh Attapeu, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN NẬM THEUN 1

Tỉnh Bolikhamxay, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN TÂN THƯỢNG

H. Di Linh và Lâm Hà, Lâm Đồng

THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

H. Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

THỦY ĐIỆN YALY

H. Chư Pah, Tỉnh Gia Lai