CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

Thông tin chung của dự án

 • Tên dự án: Thủy điện Tuyên Quang
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)
 • Địa điểm xây dựng: Huyện Na Hang và Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang
 • Công suất:  342 MW
 • Thời gian thi công: 2002 – 2007

Phạm vi công việc do Sông Đà 9 thực hiện

Tổng khối lượng Sông Đà 9 thực hiện tại dự án:

 • Khối lượng đào: 8.946.000 m3
 • Khối lượng đắp: 10.717.000 m3

Phạm vi công việc bao gồm:

 • Đào, xúc chuyển đất đá các hạng mục công trình chính và công trình tạm.
 • Đắp đất đá các hạng mục công trình chính và công trình tạm.
 • San nền khu phụ trợ lán trại; Khu ban điều hành.
 • Thi công đường CN1, đường nội bộ công trường.
 • Xây dựng lán trại, khu phụ trợ; XDCB các mỏ vật liệu (mỏ đá số 4 và số 5)
 • Thi công đường ĐT 176 đoạn Chiêm Hóa Na Hang.
 • Thi công đường tránh ngập lòng hồ (ĐT 176): 5 Km

Dự án khác

THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

THỦY ĐIỆN SƠN LA

Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

THỦY ĐIỆN XEKAMAN 3

H. Sekong, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN XEKAMAN 1

Tỉnh Attapeu, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN NẬM NGIỆP 1

Tỉnh Bolikhamxay, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN NẬM THEUN 1

Tỉnh Bolikhamxay, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN TÂN THƯỢNG

H. Di Linh và Lâm Hà, Lâm Đồng

THỦY ĐIỆN YALY

H. Chư Pah, Tỉnh Gia Lai